Practicarea pescuitului sportiv se face numai in baza permiselor emise de ANPA

Comunicat Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252/05.04.2016 a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 369 din 05.04.2016 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportive.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Dupa intrarea in vigoare a ordinului nr. 369 practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, in anul 2016, se face in baza permiselor emise de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberate direct de acesta sau prin asociatiile de pescari in scop recreativ/sportiv, persoane juridice nonprofit legal constituite. Exceptia o constituie Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii” practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole natural se poate face doar prin achizitionarea permiselor specifice activitatii de la autoritatea competenta territorial.

Persoanele fizice dar si asociatiile de pescari vor fi nevoiti sa solicite Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura emiterea de noi premise depescuit recreativ/sportiv.

Din Ianuarie 2017 activitatea de pescuit recreativ/sportiv se va realiza in baza unor contracte de utilizare a resursei acvatice vie in scop recreativ/sportiv, pe habitate piscicole clar delimitate si in baza unor planuri de management a pescuitului in scop recreativ/sportiv prezentate de asociatiile de pescari recreativ/sportiv elaborate de institutiile specializate din domeniul pescuitului si acvaculturii. Contractele de utilizare a resursei acvatice vie in scop recreativ/sportiv se vor incheia numai dupa aprobarea de catre ANPA a planurilor de management si dupa ce se va stabili efortul de pescuit pe habitatele respective.

Sursa: www.desprepescuit.com

Top